Bibliotheek
Cataloog bibliotheek Friezenkerktekst- en beelddragers
(de laatste gemarkeerd met *)Boeken

IMG 4091-400

1. Friezenkerk e.o.

1 A.A. / 1994

A.A., Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome. Antiquity (1992-1993) 51/52  (1994), o.a.  Th.L. Heres, ‘The burial vaults beneath SS. Michele e Magno in Rome’;

E.M. Moormann, ‘Disiecta membra in the church of SS.Michele e Magno in Rome’; S. de Blaauw, ‘The medieval church of San Michele dei Frisoni in Rome’.

 1 BIA / 1999

Bianchi, L., Roma: il monte di Santo Spirito tra Gianicolo e Vaticano. Storia e topografia dall’antichità classica all’epoca moderna, "L'Erma" di Bretschneider. Bibliotheca Archaeologica 26 (Roma: “L’Erma” di Bretschneider), 1999).

1 BOE / 2012

            Boer, E.H. de, en A. Heering, ‘Dalla Frisia con furore. Il viaggio dell’abate Emo’, in: MedioEvo 16 (2012) nr. 12, pp. 32-41.

1 BRO / 2005

             Brouwer, T., Magnus is zijn naam. Studie over de heilige, die de aartsengel Michaël vergezelt als medepatroon van de Kerk van de Friezen (Rome, 2de verbeterde druk, 2005)

1 BRO / 2006

Brouwer, T., ‘Magnus is de naam. De transformatie van een heilige in de Friezenkerk in Rome’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 9 (2006) nr. 3, pp. 68-77.

1 BRO  / 2010

            Brouwer, T., Stocchi, M. en Marsili, L. La chiesa dei santi Michele e Magno in Borgo S. Spirito e l’Arciconfraternita vaticana del SS.mo Sacramento. Storia en documenti. Introduzione Mons. Adrianus van Luyn. Edizioni Capitolo Vaticano (ECV),  Città del Vaticano 2010.

1 HAL / 1866

            Halbertsma, J.H., ‘De Friesche kerk te Rome’, in: Vrije Fries no. 11 (1866), pp. 148-185.

1 BUY /  ??

            Buytenen, M.P. en Glazema, P. Memorandum inzake een mogelijk archeologisch onderzoek van de San Michele in Borgo (Rome) Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.

1 HEE / 2013

            Hees, R. van, De grote kerkrestauratie in de periode 2007-2012. Cahier Friezenkerk 1 (Rome: Willibrordcentrum, 2013).

1 LIE / 2010

            Liefvoort, S. van de, De zuidoostelijk gelegen ruimtes van de Kerk der Friezen. Bouwgeschiedenis en vondsten (Nijmegen: Radboud Universiteit, 2010).

1 LIS / 2002

            List, G. van der,  Ambassadeurs van een blij geloof. Met het .. Pauselijk Nederlands College en de nieuw leven ingeblazen Kerk van de Friezen…..twee belangrijke trefpunten in de Eeuwige stad. (Artikel in Elsevier, 58ste jaargang, nrs. 51/52 – 21 december 2002)

 1 MUS / 1989

Muskens, M.P.M., De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus (Rome: Willibrord-centrum, 1989).

1 MUS / 1990

Muskens, M.P.M., De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus (tweede editie; Rome: Willibrordcentrum, 1990).

 1 MUS / 1993

            Muskens, M., Santi Michele e Magno dei Frisoni. Itinerari d’arte e di cultura – Chiese (Roma: Fratelli Palombi, 1993).

1 MUS / 1994

Muskens, M.P.M. De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk - de kerk in de geschiedenis (derde, gewijzigde en uitgebreide editie; Rome: Willi-brordcentrum, 1994).

1 MUS / 2007

Muskens, M.P.M., De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk - de kerk in de geschiedenis (vijfde, gewijzigde en uitgebreide editie; Rome: Willibrordcentrum, 2007).

 1 N.N. / 1976

            N.N., Ss. Michele e Magno. Le chiese di Roma. Cenni religiosi, storici, artistici CXIV (Roma: Istituto di Studi Romani, 1976).

*1 N.N. / 1995

N.N., Documentaire over de Kerk van de Friezen. Samenvatting van de kerkwijding door Paus Johannes Paulus II in de Kerk van de Friezen (Hilversum: KRO Communicatie & Marketing, 1995).

 1 N.N. / 2010

            N.N., Rapporto tecnico-scientifico di un dipinto ad olio su tela di Ludovico Stern (XVIII sec.) Chiesa di Santi Michele e Magno, Roma (Roma: Ars Mensurae, 2010).

*1 N.N. / 2013

             N.N., Eucharistieviering op de 1ste zondag van de Advent vanuit de Kerk van de Friezen in Rome, 1 december 2013. (Bij gelegenheid van het Ad Liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen in Rome. Video van de K.R.O.)

1 N.N. / 2015

             N.N., Eucharistieviering in de Kerk van de Friezen op het patroonsfeest van de H. Aartsengel Michaël. Hoofdcelebrant: Ecc. Mgr. Matteo Zuppi, hulpbisschop van Rome Centrum. (Liturgieboek. Rechtstreekse televisieuitzending door de RKK via Nederland 2)

1 N.N. / 2010

            N.N., Rapporto tecnico-scientifico di un dipinto ad olio su tela di Niccolò Ricciolini (1756) Chiesa di Santi Michele e Magno, Roma (Roma: Ars Mensurae, 2010).

1 SMI / 2003

            Smit, R., Reiziger, kijk en lees. Ronddwalen in de Kerk van de Friezen (Rome: Willi-brordcentrum, 2003).

1 STE / 2011

            Stellingwerff, I. (ed.), De Kerk van de Friezen in Rome. HH. Michaël en Magnus (tweede herziene druk; Ficulle (TR): Comosavona, 2011).

1 TES / 1988

            Tesei, G., Storia, arte e leggende del Rione Borgo. I Rioni di Roma I (Roma: Anthro-pos, 1988).

1 VER / 1990

            Verheggen, E.M.F., De Kerk van de Friezen. 1250 jaar Nederlanders in Rome. Katern bij Informatiebulletin 1-2-1, april 1990, pp. 243-271.

1 ZUY / 1975

            Zuydwijk, T., St. Peter’s Square Vatican City (Wageningen: Veenman & Zonen, 1975).

2. Rome

2 AKV / 1997

            Akveld, W.F., De Romeinse Curie. De geschiedenis van het bestuur van de wereldkerk (Nijmegen: Valkhof Pers, 1997).

 2 BUL / 1983

            Bull, G., Dentro il Vaticano (Milano: A. Vallardi, 1983).

 2 CLE / 2000

Clevis, K. (red.) Domus Aeterna (Leende: Damon, 2000).

2 CRE / 2000

Crescentini, C., en A. Martini, Le Confraternite romane. Arte - Storia – Committenza (Roma: Fondazione Marco Besso / Associazione Culturale Shakespeare and Company 2, 2000).

2 ERC / 1999

Ercoli, O., e.a., Rome. Capitool reisgidsen (6de herziene druk; Houten: Van Reemst / Unieboek, 1999).

 2 FER / 1962

            Ferraris di Celle, G., Il Concilio Ecumenico Vaticano II (Roma: Editalia, 1962).

2 GES / 2006

            Gessel, H. van, Rome. Dominicus stedengidsen (tweede druk; Haarlem: Gottmer / Becht, 2006).

2 HIB / 1987

            Hibbert, C., Rome. The Biography of a City (London et al.: Pinguin Books, 1987).

2 HUG / 2012

            Hughes, R., De zeven levens van Rome. Een cultuurgeschiedenis van de Eeuwige Stad (tweede druk; Amsterdam: Balans, 2012).

 2 JUN / 1995

            Jung-Inglessis, E.M., Un giro nei giardini vaticani (Città del Vaticano: Edizioni Musei Vaticani, 1995).

2 KIE / 2007

            Kieckens, E., Het Vaticaan in een notendop (Amsterdam: Bert Bakker, 2007).

2 KIR / 1957

            Kirschbaum, E., Die Gräber der Apostel-Fürsten (Frankfurt am Main: Heinrich Scheffler, 1957).

2 KOE / 1996

            Koet, J., Vuurhaard van eenheid. Vrouwen van Bethanië en oecumene in Rome (Rome: Fratelli Palombi, 1996).

2 LIE / 1954

            Lierde, P.C. van, Achter de Bronzen Poort. Het centraal bestuur van Christus’ Kerk (Hasselt: Heideland, 1954).

2 LIV / 1999

            Liverani, P., La topografia antica del Vaticano. Monumenta Sanctae Sedis 2 (Città del Vaticano: Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie, 1999).

2 MUS / 1987

            Muskens, M.P.M., Friezen - Franken - Nederlanders. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis - een uitnodiging (Rome: Pauselijk Nederlands College, 1987).                                          

2 MUS / 1988

            Muskens, M.P.M., Friezen - Franken - Nederlanders. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome. Een geschiedenis - een uitnodiging (tweede, uitgebreide editie; Rome: Pauselijk Nederlands College, 1988).                                          

2 N.N. / 1974

            N.N., Le Vatican et la Rome chrétienne (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vatica-na, 1974).

2 NOG / 1948

            Nogara, B., Origine e sviluppo dei musei e gallerie pontificie (Roma: G. Bardi, 1948).

2 PAN / 2010

            Panfili, A., ‘Johannes Conradus Werle Germanus Romae fecit’, Strenna dei Romanisti (2010).

2 PAN / 2000

Pani Ermini, L., Christiana loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio (Roma: Fratelli Palombi, 2000).

2 POU / 1974

            Poupard, P., Connaissance du Vatican. Histoire - Organisation - Activité (nouvelle édition revue et mise a jour; Paris: Beauchesne, 1974).

2 RAE / 2013

            Raedts, P., De uitvinding van de rooms-katholieke kerk (Amsterdam: Wereldbiblio-theek, 2013).

2 REE / 1997

            Reese, Th.J., Inside the Vatican. The Politics and Organization of the Catholic Church (third printing; Cambridge, MA / London: Harvard University Press, 1997).

2 SCH / 2014

            Schoenmakers, J., 75 Jaar Zusters van JMJ in Rome (’s-Hertogenbosch: eigen uitgave, 2014).

2 SMO / 2008

            Smoltczyk, A., Vatikanistan. Eine Entdeckungsreise durch den kleinsten Staat der Welt (München: Heyne, 2008).

2 STO / 2010

            Stocchi, M., Il Capitolo Vaticano e le “ecclesiae subiectae” nel medioevo. I cataloghi dei secoli XIII-XIV (Città del Vaticano: Edizioni Capitolo Vaticano, 2010).

2 ZAA / 2004

            Zaal, W., Rome, een religieuze gids (Soesterberg: Aspekt, 2004).

2 ZIZ / 2005

            Zizola, G., Il conclave. Storia e segreti (Roma: Newton & Compton, 2005)

3. Friesland

3 BOE / 2006

Boersma, B., en A. Zeldenrust, Friesland / Fryslân - daar hou ik van! / that’s what I love! / das gefällt mir! / dêr hâld ik fan! (Leeuwarden: Friese Pers, 2006).

3 BRU / 2007

Brugman, G. Recht door zee / Straight Through the Sea / Quer durchs Meer (Leeuwarden: Friese Pers, 2007).

3 BRU / 2008

Brugman, G. (red.), Winter in Friesland (Leeuwarden: Friese Pers, 2008).

3 COU / 2001

Couwenhoven, R., en H. Snoep, Negentig jaar Elfstedentocht (tweede gewijzigde druk; Haarlem: De Vrieseborch, 2001).

3 ECK / 2006

Eckhardt, R., e.a. (red.), Topografische Atlas Friesland 1:25000 (2e druk; Den Haag: ANWB, 2006).

3 HAL / 2000

Halbertsma, H., Frieslands oudheid - Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang (Utrecht: Matrijs, 2000).

3 HEN / 2007

Hendriksen, B., Friesland. Capitool reisgidsen (2de herziene druk; Houten: Van Reemst / Unieboek, 2007).

3 HUI / 1998

Huizinga, J.J., e.a. (red.), Geschiedenis van Friesland 1750-1995 (Amsterdam: Boom, 1998).

3 KAR / 2005

Karstkarel, P., 419 x Friesland. Van Slijkenburg tot Moddergat (derde druk; Leeuwarden: Friese Pers, 2005).

3 KAR / 2008

Karstkarel, P., Alle middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshafen (tweede druk; Leeuwarden: Noordboek, 2008).

3 KIS / 2003

Kist, M., en H. Wind (ed.), Een man van eer. Bloemlezing uit Jancko Douwama’s Geschriften (Hilversum: Verloren, 2003)

3 KLIJ / 2012

            Klijsma, W., Ofskie van de tsjerke fan Eastersee (Eastersee: Kolleezje fan tjerkerint-masters, 2012).

3 MEE / 1967

            Meer-van der Klei, A. van der, e.a. (red.), Feestjefte fyftich jier Roomsk Frysk Boun, Boalsert: Het Witte Boekhuis, 1967.

3 N.N. / 2008

            N.N., Sixtuskerk Sexbierum (Sexbierum, 2008).

3 N.N. / 2009

N.N., De bosatlas van Fryslân (Groningen: Noordhoff Atlas Productions, 2009).

3 NOT / 1994

            Nota, H., De kloosters en communiteiten in Friesland vanaf 1850 (Wytgaard: Stichting Documentatiecentrum voor r.k. Friesland, 1994).

3 NOT / 2004

            Nota, H., Gids met lijsten van Middeleeuwse kloosters, religieuze orden en congre-gaties, kloosters en communiteiten na 1580, en parochies in Friesland (Bolsward: Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland, 2004).

3 SAN / 2006

Sandburg, M., en L. de Hoop, De afsluitdijk. Brug en waterscheiding (Leeuwarden: Penn, 2006).

3 SAN / 2007

Sandburg, M., en K. Jansma, Het kanaal. De aorta van het Noorden (Leeuwarden: Penn, 2007).

3 VRI / 2007

            Vries, O., Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de oudfriese tekstoverlevering (Leeuwarden / Utrecht: Steven Sterk, 2007).

3 VRI / 1945

            Vries, S. de, De Friese Lieve Vrouw. Onze Lieve Vrouw van Sevenwouden (Bolsward: Het Witte Boekhuis, 1945).

3 VRI / 1947

            Vries, S. de, De Fryske Leaf Frouwe. Us Leaf Frouwe fan Sawnwâlden (Leeuwarden: Mercurius, 1947)

4. Nederland

4 A.A. / 1998

A.A., Goede herders van Vronesteyn. Tien jaar Vronesteyn in woord en beeld (Rotterdam: Bisdom Rotterdam, 1998).

*4 A.A. / 2006

            A.A., De verborgen zijden van de Maria van Jessekerk (Delft: Maria van Jessekerk, 2006).

*4 A.A. / 2010

            A.A., Bisschopswijding van Mgr. Drs. Robertus Mutsaerts en Mgr. dr. Johannes Liesen. 18 september 2010 Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist (’s-Hertogenbosch: Bisdom van ’s-Hertogenbosch, 2010).

4 BED / 2006

            Bedaf, J., e.a. (red.), De Basiliek van Oudenbosch (2e gewijzigde druk; Oudenbosch: Stichting Behoud Basiliek Oudenbosch / Heemkundige Kring Broeder Christofoor, 2006).

4 BOS / 2003

            Boshouwers, E.F.M., Het Valkhof en de Stad Nijmegen. 2000 jaar geschiedenis (Nijmegen: Valkhofvereniging, 2003).

4 BOS / 2011

            Bosch van Drakestein, J.-M.M.F.G. e.a. (red.), In het licht van onze opdracht. 100 Jaar Orde van Malta Associatie Nederland (Utrecht: Orde van Malta, Associatie Nederland, 2011).

4 GRA / 1996

            Graas, T. (red.), Verborgen Kerkschatten 1400-2000. Katholieke kunst uit Zuid-Holland. Jaarboeken van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit 3 (Den Haag: Sdu, 1996).

4 HAA / 2007

            Haas, V. de, e.a. (red.), Hart van Teteringen. Geschiedenis van kerk en parochie. H. Willibrordusparochie Teteringen (Teteringen: Barlandus Boekproducties, 2007).

4 HAR / 2007

            Hartelman, B., en F. Niemeijer, Cuypers op de Kranenburg. De basis voor een kerkdorp (Vorden: Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg, 2007).

4 HEI / 2009

Heiningen, H. van, Devotie en Macht in Tiel. Schetsen uit de historie van caritas en kloosters (Tiel: Meerpaal Grafimedia, 2009).

4 HEU / 2009

            Heugten, W. van, Jubileum geschiedenis Herenkoor Groessen (Groessen: Herenkoor Groessen, 2009).

4 JAC / 1998

            Jacobs, J., Nieuwe visies op een oud visioen. Een portret van de Sint Willibrord Vere-niging 1948-1998 (Nijmegen: Valkhof Pers, 1998).

4 KRA / 2009

            Kragten-Van der Mark, M., Rondom Oud en Nieuw. 215 jaar katholiek temidden van protestanten. Historische Reeks Rivierenland 18 (Tiel: Regionaal Archief Rivierenland, 2009).

4 KRE / 1998

            Kreijns, J.P.M., en L.P. Pirson, Traiectum. Utrecht of Maastricht (Maastricht: Gadet, 1998).

4 LIN / 2010

Lindeijer, M., Pater Ligthart en de zaak Roothaan. Streven naar heiligheid in het utopistisch tijdperk, 1914-1968 (Hilversum: Verloren, 2010).

4 MAR / 2010

Marlet Jr., G., en G. Marlet, Banden voor het leven. 200 jaar Sint Petrus’ banden (Driebergen-Rijsenburg: Parochie Sint Petrus’ Banden, 2010).

4 MOL / 2011

            Mol, J.A., Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noorde-lijke Nederlanden. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Riddelijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 5 (Hilversum: Verloren, 2011).

4 PLA / 2008

Plas, H., en W. Plas, Religieus erfgoed in Groningen. Oude kerken in de Ommelanden (tweede druk; Bedum: Profiel, 2008).

4 SCH / 1985

            Schaik, A.H.M. van, e.a., Katholiek Nederland en de paus 1580-1985 (Utrecht: Rijks-museum Het Catharijneconvent, 1985).

4 VAL / 1998

            Valk, J.P. de, Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940 (Nijmegen: Valkhof Pers, 1998).

4 VER / 2005

Vermeulen, W., en J. Voorsluijs, “Vroom Bergen op Zoom.” Bloemlezing uit 425 jaar protestantse kerkgeschiedenis (Bergen op Zoom: Protestantse Gemeente, 2005).

4 WAR / 2005

Warffemius, A., 400 Jaar kerken in ‘de papenhoek’. De Maria van Jessekerk en haar voorgangers (Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Delft: Sint-Hippolytusparochie, 2005).

4 WIE / 2010

            Wiel, K. van der, Dit kint hiet Willem. De Heilige Geest in Leiden – 700 jaar vonde-lingen, wezen en jeugdzorg (Leiden: Primavera Pers, 2010).

5. Pelgrimage

5 A.A. / 2013

            A.A., Frisia-Roma MMXIII (z.p., 2013).

5 BEM 2010

            Bemelmans, M., e.a., Op bedevaart naar Rome. Pelgrimstochten (Roermond, 2010).

5 BEM 2010

            Bemelmans, M., e.a., Op bedevaart naar Rome. Programma (Roermond, 2010).

5 BRE / 2009

            Breukel, Th., De pelgrimsroute van Dokkum naar Egmond (Kampen: Ten Have, 2009).

5 GIO / 1999

            Gioia, F. (red.), Pellegrini a Roma / Pellegrini in preghiera. Per il Giubileo dell’Anno Santo del 2000 (Milano: Arnoldo Mondadori / Fabio Ratti, 1999).

5 LOR / 1998

            Lora, E., Bollario dell’Anno Santo. Documenti di indizione dal Giubileo del 1300. Edizione bilingue (Bologna: Edizioni Dehoniane, 1998).

5 N.N. / 1990

            N.N., Pegrimsboek. Bij de afsluiting van het Willibrordjaar 1989-1990. Kerk van de Friezen 4-12 november, Sint Paulus buiten de Muren 7 november, Sint Pieter 8 november. (Rome: een uitgave van het Willibrordcentrum, Stampa Fratelli Palombi, 1990)

5 N.N. / 2002

            N.N., Bedevaartboek Rome. Jubileumbedevaart van het Bisdom van Breda (1853-2003) naar Rome, 19 t/m/ 27 oktober 2002.

5 N.N. / 2010

            N.N., Van Randstad naar Eeuwige Stad. Bedevaart Bisdom Rotterdam naar Rome 2010 (Rotterdam: Bisdom Rotterdam, 2010).

5 N.N. / 2012

            N.N., In Christus verbonden. Pelgrimsgids voor de deelnemers aan de diocesane Romereis 20-28 oktober 2012 (Groningen: Bisdom Groningen-Leeuwarden, 2012).

5 N.N. / 2013

            N.N., Bedevaart Pro Petri Sede Rome 10-16 februari 2013 (z.p., 2013).

5 PET / 1996

            Peters, F., en W. Mes, Bedevaarten in Europa (Amsterdam: Anthos / Tielt: Lannoo, 1996).

5 RIC / 1994

Richards, H.J., Pilgrim to Rome. A practical guide (Greater Wakering, Essex: McCrimmons, 1994).              

5 ROO / 2004

Roodenburg, K. (red.), Lopen naar Rome. Basisgids voor Romegangers (Den Haag: eigen uitgave, 2004)

6. Grote gelovigen

6 A.A. / 1752

            Societate Jesu Presbyteris Theologis. Acta Sanctorum. Augusti, Tomus III. Venetiis, 1752.  O.a. 19 Augusti, G.C. ‘De S. Magno, Episc. et Mart.’ (p. 701)

6 [ARI] B / 1950

            Brom, G., Alfons Ariëns (Utrecht / Brussel: Het Spectrum, 1950).

6 [ARI] H / 2008

            Have, H.W.M. ten, De liefde van Christus laat ons geen rust. Een spirituale biografie van Alphons Ariëns (Nijmegen: Valkhof Pers, 2008).

6 [BEN] M / 2005

            Martens, K., Van Ratzinger tot Benedictus (Leuven: Davidsfonds, 2005).

6 [BOE] L / 2007

            Leeuwen, Ch. van (red.), Herinneringen aan frater Andreas (Tilburg: Fraters CMM, 2007).

6 [BOE] W / 1998

            Wouters, T., en B. Westerburger, Frater Andreas van den Boer 1841-1917 (Tilburg: Andreasbureau, 1998).

6 [BON] B / 2005

            Broer, C.J.C., en M.W.J. de Bruijn, Bonifatius en de Kerk van Nederland (Utrecht: particuliere uitgave, 2005).

6 BRA / z.j.

            Brandsma, T., Geert Groote: zijn keer naar de Heer (Nijmegen: Stichting Titus Gedachteniskapel / Boxmeer: Titus Brandsma-archief, z.j.).

6 BRA / 1945

            Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma geschreven op last van de Gestapo in de strafgevangenis te Schevingen op 22 januari 1942. B. Meijer ed. (11e druk; Tilburg: W. Bergmans, 1945).

6 BRA / 1945

            Brandsma, T., Mijn cel en Dagorde van een gevangene B. Meijer ed. (11e druk; Tilburg: W. Bergmans, 1945).

6 BRA / 1946

            Brandsma, T., De groote heilige Teresia van Jezus. Een levensbeschrijving (Utrecht / Brussel: Het Spectrum, 1946).

6 [BRA] A / 1947

            Aukes, H.W.F., Titus Brandsma (Utrecht / Brussel: Het Spectrum, 1947).

6 [BRA] A / 1961

            Aukes, H.W.F., Het leven van Titus Brandsma (Utrecht / Antwerpen: Het Spectrum, 1961).

6 [BRA] A / 1985

            Aukes, H.W.F., Het leven van Titus Brandsma (derde, bijgewerkte druk; Utrecht / Antwerpen: Het Spectrum, 1985).

6 [BRA] A / 1985

            A.A., Nationale Herdenking Zaligverklaring Titus Brandsma Sint Janskathedraal Den Bosch 10 november 1985, z.p. 1985.

6 [BRA] D / 1985

            Dölle, C., Titus Brandsma – karmeliet (Amstelveen: Luyten, 1985).

6 [BRA] D / 2000

            Dölle, C., De weg van Titus Brandsma 1881-1942. Biografie van een martelaar (Baarn: Ten Have / Gent: Caremelitana, 2000).

6 [BRA] F / z.j.

Forceville-Van Rossum, J., en K. Waaijman, Titus Brandsma. A continuing source of inspiration (Nijmegen: Vrienden van Titus Brandsma, z.j.).

6 [BRA] F / z.j.

Forceville-Van Rossum, J., en K. Waaijman, Titus Brandsma. Eine nachhaltige Begeisterung (Nijmegen: Vrienden van Titus Brandsma, z.j.).

6 [BRA] F / 1984

            Frequin, L., P. Tito Brandsma carmelitano. Martire  per la libertà (Roma: Carmelo Italiano – Comitato “Tito Brandsma”, 1984).

6 [BRA] F / 1984

            Frequin, L., Wie is Titus Brandsma? Een mens, een heilige van onze tijd (3e druk; Nijmegen: Stichting Gedachteniskapel Titus Brandsma, 1984).

6 [BRA] F / 1985

            Frequin, L. (red.), Titus Brandsma dacht in mensen. Méér dan een verzetsheld (Utrecht: ‘1-2-1’ / Nijmegen: Stichting Titus Brandsma-Gedachteniskapel, 1985).

6 [BRA] G / 1991

            Glind, A. van de, Die Titus Brandsma is gaaf (Apeldoorn: Auctor, 1991).

6 [BRA] H / 1960

            Haagen, F., Het leven van Pater Titus Brandsma voor jongens en meisjes (Nijmegen: Titus Brandsma-fonds, 1960).

6 [BRA] H / 1985

            Heruer, H.P.M., en G. Prinsen, Titus Brandsma. Zaligverklaring Rome 1985. Katholieke Informatie December 1985 Nr. 5.

6 [BRA] M / 1951

            Meijer, B., Titus Brandsma (Bussum: Paul Brand, 1951).

6 [BRA] N / 1985

            N.N., Beatificazione del Servo di Dio Tito Brandsma. Basilica Vaticana 3 novembre 1985 (Città del Vaticano: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1985).

6 [BRA] N / 1985

            N.N., Liturgie bij de viering van de Zaligverklaring van Titus Brandsma. Bolsward, 17 november 1985, Sint Franciscuskerk (z.p.).

6 [BRA] N / 2003

            Nota, H., Titus Brandsma onder ons (Bolsward: Stichting Archief- en Documentatie-centrum voor R.K. Friesland, 2003).

6 [BRA] N / 2006

            Nota H., Titus Brandsma onder ons. Uitgebreide beschrijving van het familiearchief Titus Brandsma (2e bijgewerkte druk; Bolsward: Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland, 2006).

6 [BRA] O / 1998

            Os, H. van, Titus Brandsma. De man Gods uit Bolsward. Over heiligenverering vroeger en nu (Nijmegen: Titus Brandsma Instituut / Valkhof Pers, 1998).

6 [CAN] B / 2005

            Begheyn, P., Petrus Canisius en zijn catechismus / Peter Canisius and his catechism (Nijmegen: Museum Het Valkhof, 2005).

6 [DON] A / 1982

            A.A., Studia Dondersiana Beato Petro Donders CSSR Leprosorum Apostolo in solemni beatificatione obsequii fratrum munus. Bibliotheca Historica Congregationis SSmi Redemptoris XI (Roma: Collegium S. Alfonsi de Urbe, 1982).

6 [DON] F / 1982

            Ferrante, N., L’apostolo dei lebbrosi. Il Beato Pietro Donders C.SS.R. (Roma: “Don Guanella”, 1982).

6 [EER] N / 2011

            N.N., Un Profeta per i nostri giorni. P. Lorenzo van den Eerenbeemt (Santa Marinella: Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, 2011).

6 [EER] N / 2012

            N.N., “Een profeet voor onze dagen.” P. Lorenzo Van Den Eerenbeemt (Santa Mari-nella: Congregatie van de zusters karmelietessen missionarissen van de Heilige Theresia van het Kind Jezus, 2012).

6 [EER] T / 2011

            Tada, C. (red.), Padre Lorenzo, il sacerdote e il poeta (Santa Marinella: Congrega-zione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, 2011).

6 [FRA] N / 1990

            Nolthenius, H., Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten (zesde druk; Amsterdam: Querido, 1990).

6 [FRA] S / 2011

            Stanzione, M., en C. Alvino, Santa Francesca Romana e gli Angeli (Feletto Umberto – Tavagnacco: Segni, 2011).

6 [FR I] A / 2013

            Ambrogetti, F., en S. Rubin, Paus Franciscus. Leven en denken van Jorge Bergoglio (Baarn: Adveniat / Antwerpen: Halewijn, 2013).

6 [FR I] H / 2013

            Heijden, C. van der, Paus Franciscus. De nederigheid aan de macht (Utrecht: Kok, 2013).

6 [FR I] H / 2014.

            Henning, C., en S. Lieven (red.), De Paus (eenmalig magazine; Baarn: Adveniat, 2014).

6 [GOR] C / 2013

            Cauteren, J. van, en T. Schers, Galg of vrijheid. Antonius en Hieronymus van Weert en de Martelaren van Gorcum (Weert: Erfgoedcluster Weert, 2013).

6 [GOR] V / 2005

            Valk, H. de, ‘History Canonized: The Martyrs of Gorcum between Dutch Nationalism and Roman Universalism (1864-1868)’, in: E. Leemans (ed.), More than a Memory. The Discourse of Martyrdom and the Construction of Christian Identity in the History of Christia-nity (Leuven / Paris / Dudley, MA: Peeters, 2005), pp. 373-393.

6 [H.H.] R / 2002

            Riccardi, A., De eeuw van de martelaren. Geschiedenissen van christenen uit de twintigste eeuw, vermoord omwille van hun geloof (Tielt: Lannoo, 2002).

*6 [HOU] A / 2008

            A.A., De Heilige Karel. Een interactieve terugblik op de heiligverklaring van Pater Carolus Houben (ARCA - digital media facilities / EUX.TV, 2008).

6 [IJS] W / 2011

            Windisch, M.A., Een Heilige voor onze tijd? Zuster Theresia van de Heilige Drievul-digheid – Theresia IJseldijk (Sittard: Generaal-Moederhuis Karmel D.C.J., 2011).

6 [IJS] W / 2014

            Windisch, M.A., Un fiore di passione del Carmelo DCJ. Suor M. Teresa della SS. Trinità del Divin Cuore di Gesù (1897-1926) (Sittard: Casa Generalizia del Carmelo D.C.J., 2014).

6 [JAN] E / 1987

            Eilers, F.-J., en H. Helf, Arnold Jansen 1837-1909. A Pictorial Biography (2nd edition; Estella (Navarra): Verbo Divino, 1987).

6 [JP II] A / 2011

            A.A., Blessed. Special Edition L’Osservatore Romano (Vatican City, 2011).

6 [JP II] A / 2012

            A.A., Eucharistieviering ter ere van de Zalige Paus Johannes Paulus II in de bisdom-men van de Nederlandse Kerkprovincie (Nederlandse Bisschoppenconferentie Beleidssector Liturgie / ’s-Hertogenbosch: Nationale Raad voor Liturgie, 2012).

6 [JP II] H / 1985

            Heruer, H.P.H., en G. Prinsen, Paus Johannes Paulus II in Nederland. Katholieke Informatie Mei 1985 Nr. 3.

6 [JP II] N / 1985

            N.N., Toespraken van Joannes Paulus II bij zijn bezoek aan Nederland (Leusden: Stichting ‘Ark’, 1985).

6 [JP II] V / 1985

            Vandekerkhof, H., Johannes-Paulus II. Een paus als geen ander (Tielt / Weesp: Lannoo, 1985).

6 [LED] L / 2012

            Laurita, R., Maria Theresia Ledóchowska. Een hart dat klopt voor de missie (Eckbolsheim: Éditions du Signe, 2012).

6 [LUG] B / 2015

            Begheyn, P., Frans van der Lugt Sj (1938-2014). Bruggenbouwer en martelaar in Syrië (Nijmegen: Valkhof Pers, 2015).

6 [MAG] R / 2002

Rocco Volpi, G., Vita di San Magno … Roma 1732 & Vita di S. Magno … Velletri 1704 (edizione anastatica; Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, Roma, 2002).

6 MAR / 2011

            Maria de Anima Christi, Zr., Zaden van het woord (Leeuwarden: Discovery Books, 2011).

6 MUS / 2004

            Muskens, M., Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens verteld aan Arjan broers (tweede druk; Nijmegen: Valkhof Pers, 2004).

6 [PAU] A / 2015

            Armstrong, K., Paulus. Onze liefste vijand (Amsterdam: Hollands Diep, 2015).

6 [REG] L / 2005

            Lindeijer, M., Dertig dagen met Robert Regout, apostel van hoop (Tegelen: St Petrus Canisiusstichting, 2005).

6 [ROO] L / 1972

            Ligthart, C.J., De Nederlandse Jezuietengeneraal Jan Philip Roothaan (Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1972).

6 [ROS] S / 1955

            Smit, J.O., Wilhelmus Marinus Kardinaal van Rossum. Een groot mens en een wijs bestuurder (Roermond: J.J. Romen & Zonen, 1955).

6 [SUI] A / 2008

A.A., Der heilige Suitbertus und die Tradition seiner Verehrung in Kaiserswerth (Düsseldorf-Kaiserswerth: Pfarrgemeinde St.Suitbertus, 2008).

6 [VER] N / 2004

            N.N., Noveen in de geest van Moeder Julia Verhaeghe (Bregenz / Villers-Notre-Dame, 2004).

7. Godsdienst

7 A.A. / 2009

A.A., I Patroni d’Europa e dei Paesi dell’Unione Europa. Mostra internazionale d’arte sacra a cura di Stefania Severi ( Roma / Piazza Armerina, 2009).

7 A.A. / 2010

            A.A., Vatican II. Histoire et actualité d’un concile. Études Hors-Série 2010.

7 AUG / 2010

            Augustinus, A., De goede geur van Christus. Preken over heiligen [Sermones de sanctis 273-299C]. A. Akkermans e.a. ed. (Budel: DAMON, 2010).

7 BER / 2015

            Bercken, W. van den, Geloven tegen beter weten in (derde druk; Amsterdam: Balans, 2015).

7 BOS / z.j.

Bosch, H., Majimbo, de goede herder en nog 101 verhaaltjes bij de zondag, bij de Schriftlezing verteld in de H. Geestkapel (Assel) (Gorinchem / Utrecht: Relibris, z.j. [na 2007]).

7 BOG / 2017

             Bogaers, Mr. G.J.A.M., Apokalyps van de aarde in vijf bedrijven, de in gang gezette grote ommekeer van de aarde, voorspellingen van de geleidegeesten van God aan Kees de Haar, medium. I van III  Hoofdwerk

                        II van III  Bronnen, séances en lemmata

                         III van III  Bewijs em Tegenbewijs, Evidence and Rebuttal

(Uitgever: Mr. Bogaers, Laren; Productie: drukwerkconsultancy, Bunnik, 2017)

7 BRA / 2013

            Brague, R., Europa, de Romeinse weg. Een essay (Zoetermeer: Klement, 2013).

7 COB / 2012

            Cobben, P., en S. Waanders, De grootinquisiteur. Over het geloof van de vrijheid. Met een nabeschouwing van Donald Loose (’s-Hertogenbosch: Stichting Thomas More, 2012).

7 DIJ / 2003

Dijkstra, J., Jij bent de dans. Sacred dance beleven (Deventer: Ankh-Hermes, 2003).

7 DUI / 2014

            Duin, L. van, e.a., Jeugdbijbel (Heerenveen: Royal Jongbloed, 2014).

7 EYK / 1982

Eykman, K., en B. Bouman, Woord voor woord kinderbijbel. Oude en Nieuwe Testa-ment (vierde druk; Ede / Antwerpen: Zomer & Keuning, 1982).

7 FIJ / 2014

            Fijen, L., Kon ik de stilte maar wat harder zetten. Op zoek naar de monnik in jezelf (Utrecht: Ten Have, 2014).

7 GAL / 1966

            Galli, M. von, en B. Moosbrugger, Das Konzil und seine Folgen (Luzern / Frankfurt am Main: C.J. Bucher, 1966).

7 [GOD] M / 2007

              Mrowiec, K., Kubler, M., Sfeir, A., God, Adonai, Allah. Vragen over drie grote religies. (KBS, VBS ‘s-Hertogenbosch, 2007)

7 HEN / 1998

            Hendriks, J.W.M., Kerkelijk recht. Handboek voor de pastorale praktijk met de bijzon-dere bepalingen voor Nederland (Oestgeest: Colomba, 1998).

7 HOU / 2007

Hout, H.J. van (red.), ‘Het bestuur bestuurt …’ Parochiebesturen in overgangstijd (Utrecht: LUCE?CRC – Universiteit van Tilburg, 2007).

7 INN / 1977

            Innocenti, E., La Santa Sede nella ecclesiologia del Concilio Vaticano IIo (2a edizione; Rovigo: Istituto Padano di Arti Grafiche, 1977).

7 JAP / 2015

            Japin, A. (red.), Jezus! (eenmalige glossy; z.p.: Lente Media, 2015).

7 JOU / 2012

            Joustra, A., Katholiek. (Speciale Editie Elsevier (2012).

7 KAA / 2007

            Kaai, A., Van alpha tot omega (Zoetermeer: Mozaïek, 2007).

7 KAA / 2008

            Kaai, A., Relaties met psalmen (Zoetermeer: Mozaïek, 2008).

7 KAA / 2009

            Kaai, A., Iesjah, portret van een bijbelse vrouw (Zoetermeer: Mozaïek, 2009).

7 KAA / 2013

            Kaai, A., Gebeden. Gebete. Prayers (Giessenburg: particuliere uitgave, 2013).

7 KAS / 2006

Kasper, W., Een handboek voor de spirituele oecumene. Kerkelijke documentatie (Utrecht: Secretariaat RKK, 2006).

7 KUR / 2017

            Kurvers, Dr. Rob G.A., Een paspoort voor het Rijk Gods. Preken voor het jaar B. (Berne Media / Uitgeverij Abdij Berne. 2017)      

7 MUT / 2012

            Mutsaerts, R., Jezus kan niet voetballen (Maarheeze: Malherbe & Partner, 2012).

7 N.N. / 1998

N.N., Dienstboek. Een proeve. I. Schrift - Maaltijd - Gebed (Zoetermeer: Boeken-centrum, 1998).

7 N.N. / 2001

N.N., Dienstboek. Een proeve. I. Schrift - Maaltijd - Gebed (tweede, gecorrigeerde druk; Zoetermeer: Boekencentrum, 2001).

7 N.N. / 2004

            Dienstboek. Een proeve. II. Leven – Zegen – Gemeenschap (Zoetermeer: Boeken-centrum, 2004).

7 N.N. / 2004

            N.N., Compendium of the Social Doctrine of the Church. Pontifical Council for Justice and Peace ed. (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004).

7 N.N. / 2007

            N.N., UUSI TESTAMENTTI, PSALMIT JA SANANLASKUT [Nieuwe Testament, Psalmen en Spreuken in het Fins] (Printed in Finland: St. Michel Print, 2007)

7 N.N. / 2008

            N.N., Catechismus van de Katholieke Kerk (geactualiseerde editie; Kampen: Gooi & Sticht / Brussel: Licap, 2008).

7 N.N. / 2008

            N.N., De Liturgie en de andere erediensten van de Kerk (Algemene Kerk / Groenekan, 2008). [Katholiek Apostolische Kerk?]

7 N.N. / 2013

            N.N., Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (4de druk, bv Liedboek, ’s-Gravenhage, Zoetermeer, 2013)

7 NOR / 2013

            Norwich, J.J., De pausen. Een geschiedenis (Amsterdam: Bert Bakker, 2013).

7 OUS / 2004

Oussoren, P., De Naardense bijbel (Vught: Skandalon, 2004).

7 RAT / 2006

            Ratzinger, J., De kern van ons geloof (derde druk; Tielt: Lannoo, 2006).

7 REM / 2012

            Remery, M., Twitteren met God 1. Oerknal, Bijbel, kruistochten vagevuur … (Baarn: Adveniat Geloofseducatie / Leiden: JP2 Stichting, 2012).

7 SCI / 2000

            Sciortino, A. (red.), Storia della Chiesa I. Da Gesù Cristo all’anno mille (Alba (CN): Periodici San Paolo, 2000).

7 SMI / 2006

Smit, R., Hoog van de toren en andere Bergse overwegingen (Bergen op Zoom, 2006).

7 STA / 2007

Stassen, P., en A. van der Helm, Handboek voor parochiebesturen (Heeswijk: Abdij van Berne, 2007).

7 STA / 2010

            Stanzione, M., I Papi e gli Angeli. La protezione degli Angeli nella vita dei Pontefici (Milano: Gribaudi, 2010).

7 WIJ / 2000

            Wijk, H. van, De dans van de blinde bruid. Over de kerk op weg naar haar voleinding (Sliedrecht: Merweboek, 2000).

7 WIL / 1992

            Willebrands, J., Church & Jewish People. New Considerations (New York / Mahwah, NJ: Paulist Press, 1992).

8. Varia

8 ALI / 2008

Alighieri, D., La divina commedia / De godlike komeedzje. Vert. P.W. Brouwer (Ljou-wert: Elf, 2008).

8 CAU / 2002

Caus, W., Lilium Candidum. Kunst door, voor en in de bajes I-II (Den Haag, Atelier Rijksbouwmeester, 2002).              

8 FRI / 2006

             (a cura di) Frison, Don Domenico, Frison, Marco Cav., Bergamin, Silvia, Per ogni dove…….. Frison, album di famiglia (Cittadella Pd: Tipografia BIBLOS, giugno 2006)

8 HUI / 1998

Huismans, F. (red.), Verleidingen (Franeker: Van Wijnen, 1998).

8 JON / 2000

            Jong, A. de, Ûnder de minsken. Italiaanske ferhalen. Oerset ut it Italiaansk (Ljouwert: Frysk en Frij, 2000).

8 N.N. /  ? ?

            N.N., Bijbel, dat is de gansche heilige schrift (Staten-Generaal van de vereenigde Nederland volgens besluit van de synode.nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618-1619)

8 N.N. / 1999

            N.N., De Kunstkaarsen van Frits Spies. Unieke Werken van een Begaafd Kunstenaar. Catalogus (Baarle-Nassau/Hertog: Kathedrale Kaarsenmuseum, 1999).

8 PEN / 2011

            Penning, Y., Emo’s labyrint (derde druk; Haren: Penningboek, 2011).

8 ROC / 2007

Rocchi, G., Reficere. Tecniche e linguaggio del restauro. La decorazione murale e la sua conservazione (Milano: Electa, 2007).

8 RUI / 2010

            Ruijsendaal, E., e.a. (red.), Inventaris culturele en wetenschappelijke instituten van Vlaanderen en Nederland in het buitenland. ANV-reeks II-2 (tweede, geheel geactualiseerde, editie; Brussel: ANV-werkgroep De Nederlanden in de Wereld / Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) vzw, 2010).

8 VER / 2007

Versluis, A., en E. Uyttenbroek, Exactitudes (Rotterdam: 010 Publisher, 2007).

8 VRI / 2006

Vries Zanuccoli, de, L., Capricci per pochi (Firenze: Polistampa, 2006).

8 VRI / 2009

Vries Zanuccoli, de, L., Colloqui con Diego (Firenze: Polistampa, 2009).

(2 october 2018, T.B.)

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)
favicon