Vrienden van de Friezenkerk / Contact met provincie Friesland

Vrienden van de Friezenkerk:  eerste bondgenoot van het Willibrordcentrum

Toen in 1989 de Nederlanders gebruik gingen maken van de Friezenkerk na eeuwenlange onderbreking werden er gelijktijdig twee besturen opgericht met de bedoeling dat deze elkaar zouden aanvullen: het bestuur van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen en de Stichting Willibrordcentrum. Het bestuur van de Vrienden opereert in Nederland. Het heeft als voornaamste taak om aan fondswerving te doen en de kerk onder de aandacht van de Nederlanders te brengen. Het vertegenwoordigt een groot aantal “Vrienden”, die regelmatig een bijdrage geven voor de kerk.

Het bestuur van de ‘Vrienden’.

  • Dhr. Ed Nijpels, voorzitter.
  • Dhr. Theo Heere, secretaris
  • Dhr. André van Amelsvoort, penningmeester.
  • Dhr. Sible de Blaauw.
  • Mevr. Yvonne de Haan.
  • Mevr. Maria Martens.


Adres van de ‘Vrienden’
Stichting ‘Vrienden van de Friezenkerk'
Postbus 645 1200 AP Hilversum
Email:   friezenkerk@kro.nl

Financiële bereikbaarheid van de ‘Vrienden’

BIC code: INGBNL2A
IBAN NL02INGB0000004640, t.n.v. Stichting ‘Vrienden van de Kerk van de Friezen’
Postbus 645 – 1200 AP Hilversum

Vanaf het begin is er een goed contact tussen de ‘Vrienden’, het Willibrordcentrum en de omroep K.R.O.-R.K.K..
Deze verleent verschillende faciliteiten.

Omdat de Friezenkerk een belangrijke ‘Lieu de mémoire’ is voor de Friezen, mag het Willibrordcentrum zich verheugen in een goed contact met de provinciale Staten van Friesland. Deze provincie heeft zich op grond van een afspraak van 14 november 2009 verplicht om het Willibrordcentrum voor de tijd van 5 jaar met een subsidie te ondersteunen.

Commissaris Jorritsma van Friesland zegt op 9 november 2014 toe, dat opnieuw voor vier jaar de Friezenkerk een subsidie van de provincie Friesland kan ontvangen.


Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)
favicon