Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2 WOORD  VAN  DE  WEEK. (27 mei 2018)   Voor het archief van deze teksten klik hier...

Eucharistie V

In de liefde blijven

Voor ouders, voor leerkrachten, voor politici, voor werkbegeleiders, voor werkgevers, voor echtgenoten, ja voor wie niet, is het belangrijk niet verkeerd op mensen te reageren. Een gouden regel is in de liefde te blijven. Als de ander je uitdaagt, je het bloed onder de nagels haalt, is het verstandig niet op het gelijke niveau te gaan staan. Laat je nooit verleiden tot het doen of zeggen van zaken die niet goed zijn. Blijf in de liefde. Dit wil niet zeggen dat je tandeloos bent. Liefde is altijd verbonden met verantwoordelijkheid, waarheid en vrijheid. Je zegt wat je moet zeggen, maar vanuit de liefde. Nooit uit gram, om jezelf op te blazen. Je zoekt niet je eigen eer, maar je dient de ander. Blijf in de liefde in alle omstandigheden. Daar bereik je het meeste mee. Dat breekt de spiraal van het kwaad. Dat verandert vijanden in vrienden. Goed zijn voor de ander is uiteindelijk ook altijd goed voor jou.

Op de avond voor zijn lijden toont Jezus dat Hij de weg tot het uiterste toe gaat. Hij laat zich zijn leven niet afnemen, maar Hij geeft het uit liefde voor de mensen. Hiermee breekt Hij de macht van het kwaad. Hiermee breekt Hij de macht van de dood. Hij vervult de wil van Zijn Vader. Hij offert zich op het kruis. God antwoordt op de liefde van Zijn Zoon. Hij schenkt Hem een verheerlijkt lichaam en laat Hem zitten aan Zijn rechterhand. Deze zelfgave, Zijn verheerlijking deelt Jezus met ons in de Eucharistie. Hij trekt ons binnen in die zichzelf wegschenkende liefde. In de goddelijke liefde. Hij haalt ons weg uit het kwaad om ons over te brengen naar een nieuw leven. De Eucharistie doet ons al ‘zijn’ in de hemel. Het is de liefde van de Heer die ons geneest, die ons dankbaar maakt die ons de kracht geeft nieuw te leven. In de liefde te blijven.

De Kerk weet dat Jezus heeft beloofd: ‘Ik ben met u alle dagen van uw leven.’ Dit beleven wij gelovigen intens in de dagelijkse H. Mis. met de Heer zijn is in de liefde zijn. Natuurlijk kan dat ook op een andere manier. Maar door de geschiedenis heen heeft de kerk haar gelovigen voorgehouden dat op de zondag de H. Mis bijwonen in feite een minimum is om er zeker van te zijn in de liefde te blijven. U weet toch zelf dat het niet mee valt dat te doen.   Zie ook de Agenda:
Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk
bluebar

Klik  hier  voor het verslag van het vrijwilligersuitje op 12 mei ...

bluebar
  Apostelen in gesloten ruimtes   Pinksteren - Rome 20 mei
In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats
der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:   “Vrede zij u.”

  Hemelvaart    Hemelvaart van de Heer - Italië - Rome 13 mei
Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf.

  oecumenie    Vesperdienst in de Friezenkerk - Rome 10 mei
Hemelvaart van de Heer - Oecumenische Vesper

Voor het verslag OECUMENISCHE HEMELVAARTVESPER van 10 mei klik hier ...

  liefde   6de Zondag van Pasen - Rome 6 mei
We zijn geschapen om de LIEFDE van GOD in de wereld zichtbaar te maken.

  Vormsel   5de Zondag van Pasen - Rome 29 april
Toediening van het Sacrament van het H. Vormsel aan Nicola Constantijn Ginestroni