Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2

Welkomwoord Rector Bisschop Antoon Hurkmans. 15-10-2017

Leven

U en ik, wij hebben het leven gekregen. We ademen in en uit. We werken en slapen. We zijn in rust thuis en vaak onderweg. We zijn getrouwd of alleen, hebben ouders en familie. We wonen in ons geboorteland of in den vreemde. We staan aan het begin van ons leven of de eindstreep komt in zicht. Het leven leven we. Vaak staan we er niet bij stil. Alles gaat zijn gangetje en dat is ons vaak genoeg. Totdat er breekpunten komen. Een kind wordt ons geboren. Een huwelijk is op komst. Kinderen gaan de deur uit om te studeren. Een ernstige ziekte dient zich aan. Man en vrouw gaan uit elkaar. Het overlijden laat een niet in te vullen plaats open. Er is geluk, er is verdriet. Leven, iets wonderlijks. We leven nooit alleen. Steeds meer voelen we dat we allemaal wereldburger zijn. In ieder land is heel de wereld aanwezig. Er zijn veel mensen die rijk kunnen leven, maar een groot deel van de bevolking is arm. Dit kan ons niet onverschillig laten. We merken het bij het ouder worden. Mensen hebben de kans het leven niet zomaar voorbij te laten gaan, zij kunnen het leven overwegen, er iets van begrijpen, uitdagingen op zich nemen, geluk zoeken. Dit iedere dag opnieuw. Het leven is te mooi om het zo maar voorbij te laten gaan. Je moet het leven leven, smaken, genieten. Het leven kan ook zwaar zijn. Donker. Niemand ontloopt het lijden. Het kan je overmeesteren. Het is een kunst om te leven. Je hebt bronnen nodig om je aan te laven. Kunst, literatuur en vooral de mensen om je heen. De Kerk houdt ons bronnen voor die ons leven kunnen geven: geloof, hoop en liefde. Vertrouwen is van levensbelang. Een kind dat bemind is in zijn jeugd heeft toekomst en kan lijden overwinnen. Als je de hoop verliest is alles verloren. Het is de dynamiek van het leven. Liefde is de kunst de ander voor te laten gaan. De ander altijd weer in het centrum zetten. De liefde opent de weg naar geluk. Geluk krijg je als antwoord op een gegeven leven in liefde. Deze drie krachten noemen wij in de Kerk goddelijke deugden. In het leven met Jezus Christus worden geloof, hoop en liefde bronnen van levend water.  Zie ook de Agenda:

Bisschop Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
bluebar
Wij nodigen u uit om uw kind op te geven voor haar/zijn Eerste Heilige Communie:  Klik hier ... 
bluebar
      28ste zondag door het jaar - Rome 15 oktober ...

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de hogepriester en de oudsten van het volk. Hij zei:"Het rijk der hemelen lijkt op een koning die een bruilofstfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die Hij tot de bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen.

      27ste Zondag door het jaar - Rome 8 oktober ...

In deze H. Mis zal, op verzoek en met toestemming van pastoor Blom, Petter Antoon Piet John Daniël Marinus in de Friezenkerk te Rome het Sacrament van het Vormsel ontvangen, opdat de Heilige Geest hem helpt de goede keuzes te maken in zijn leven en hem de kracht geeft het goede te doen wat gedaan kan worden. Een Vormsel meevieren is ook zelf opnieuw gevormd worden.
Dat de Heilige Geest ons aller leven mag vernieuwen.

  lieshout   26ste Zondag door het jaar - Rome 1 oktober ...

Een vader had twee zonen. De een wilde zijn vader gehoorzamen, maar deed het niet. De ander wees zijn vader openlijk af, maar kwam tot bekering.

Broeders en zusters, u en ik, wij, zijn die twee zonen. Het lukt ons niet altijd te doen wat God van ons vraagt. Zelfs komen we van tijd tot tijd in opstand tegen God. Zoals de mensen waar de profeet Ezechiël over sprak. We verwijten God dat Zijn wegen niet recht zijn. We gaan onze levensweg zonder God.

   Wijngaard met arbeiders  

25ste Zondag door het jaar - Rome 24 september

Dezen hier, die het laatst gekomen zijn, hebben maar een uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen: “Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denarie? Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan degene die het laatst gekomen is, evenveel geven als aan u.

      23 september - Vredesmaaltijd in de Friezenkerk  Klik hier...

Voor de onverkorte versie van de voordracht, die pater Pierre-Paul Walraet OSC hield tijdens de Vredesmaaltijd onder de titel: 'De Kracht van de Verbeelding: de Kruisheren in Indonesië en hun vredevolle verbondenheid met moslims'
Klik hier...

      De Nederlandse ambassadeur in het Vaticaan, Jaime de Bourbon de Parme,
maakt paus Franciscus van dichtbij mee.

Klik hier .....

      Kerstmis tegemoet in Rome…       11 tot en met 16 december
De Friezenkerk nodigt u uit!

Voor meer informatie klik hier .....