Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2 WOORD  VAN  DE  WEEK.

De feestdagen

Vlug zullen de feestdagen er zijn en ook snel zullen ze weer voorbij zijn. Er zit veel aan vast aan de feestdagen. De middenstand en de internetbedrijven doen al weken hun best om ons te laten kopen. Zij zinspelen erop dat het huis speciaal moet ingericht zijn. Veel licht en glitterende spullen in zilver, goud, groen en rood. De tafels moeten feestelijk gedekt zijn. U koopt toch wat bijzonder tafelgerei. Het kan toch niet te alledaags zijn. De maaltijden kunnen niet uitbundig en bijzonder genoeg zijn. Als u het niet kunt bereiden, geen probleem, koop het kant-en-klaar. Het culturele leven speelt er ook grif op in. Concerten, lezingen en gezelligheids bijeenkomsten voor de eenzame mensen. Iedereen lijkt ervan uit te gaan dat wanneer je ouder wordt en alleen bent dat je ook eenzaam bent. Terwijl families samen komen. Vaak met open wonden die in de loop der tijd geslagen zijn. Dat verbergen we. Feestdagen. Toch zijn ze belangrijk. We vieren de oorsprong van ons bestaan. We zijn in God en Hij heeft zorg voor ons. We oefenen ons in gelovig zijn. Vertrouwen hebben in het leven tot over de dood. We beseffen dat God niet alleen iets is van het verleden. Hij is nu onder ons. Hij spreekt Zijn woord. In de Eucharistie deelt Hij Zijn leven met ons. Hij leeft in ons. We ontmoeten in de armen Christus. De feestdagen leggen de ZIN van ons leven bloot. De feestdagen hebben een binnenkant en een buitenkant. Gelukkig als het u gegeven is door te dringen tot het geheime leven van God die ons opneemt in dat leven. Dan zijn de stukken die we in het leven gemaakt hebben te helen. Dan is er verzoening mogelijk. Dan is alleen in het leven staan heel betrekkelijk. De feestdagen willen ons herstellen, heel maken, heil brengen, zij willen de mens, de gemeenschap en de wereld herscheppen. God geeft dit alles. Hij vraagt ons dat we niet aan de buitenkant blijven staan. Dan komen we van een koude kermis terug. Zegenrijke feestdagen.
Bisschop Antoon Hurkmans
Rector van de Friezenkerk
bluebar
  advent 3c   Hier komt het verslag van de 3de Zondag van de Advent

  advent 3b   2de Zondag van de Advent - Rome 10 december

Vandaag horen wij in de lezingen heel vaak de woorden "bereid de weg van de Heer" en dat woord "WEG" de weg gaan dat is een heel symbolisch woord sterk geladen, als je oplet in het dagelijks gebruik van onze taal, dan kom je dat woord heel vaak tegen. En wij kennen het allemaal van, wij gaan onze eigen weg, dat staat een beetje haaks op wat er in de lezingen van vandaag bedoeld wordt want God komt naar ons toe.

   advent 3a   1ste Zondag van de Advent - Rome 3 december ...

Mensen kunnen last hebben van die duisternis. Maar meer nog dan het externe licht, heeft een mens nood aan innerlijk licht, aan zingeving, aan een innerlijk evenwicht, aan innerlijke vrede en aan vrede in de wereld. De boodschap van het evangelie van vandaag is een duidelijke aansporing:
“wees waakzaam”.

  Christus2   Christus Koning - Rome 26 november

Wij vieren het feest van Christus Koning, Let wel: de koning als dienaar van allen, de koning die op Palmzondag lof en eer toegezongen wordt als de Verlosser van de wereld, de barmhartige koning: Rex Clemens....