Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2

Welkomwoord Rector Bisschop Antoon Hurkmans. 25-6-2017

Opnieuw  gaan  we  een  bijzondere  week  tegemoet. 
Op 29 juni vieren we het Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus.
Jezus heeft hen geroepen om uit te gaan over heel de wereld en de mensen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en van de heilige Geest. Zij zijn met de andere apostelen de  wereld in getrokken. Paulus kwam als een gevangene naar Rome en Petrus kwam om de eerste bisschop van Rome te zijn. Beiden zijn in Rome de marteldood gestorven en op hun graven  zijn kerken gebouwd. Daar komen christenen de eeuwen door naar toe om hen te eren, om hun voorspraak in te roepen en om dicht bij Christus en Zijn Kerk te zijn. Hun getuigenissen zijn werkzaam tot op de dag van vandaag. De opvolger van Petrus, nu paus Franciscus, heeft de opdracht met het gezag van Petrus te getuigen van ons geloof en om als het nodig is zijn sleutelmacht te gebruiken tot het welzijn van de Kerk en tot heil van de gelovigen.
De geloofsgemeenschap van de Friezenkerk sluit zich op die dag aan bij de viering in de St. Pieter.

bluebar
Geef ook uw kind op om het Sacrament van het H. Vormsel te ontvangen;  Klik hier ... 
bluebar
      Verslag bezoek Z.K.H. Willem Alexander en H.K.H. Koningin Maxima aan de Friezenkerk

      Kerstmis tegemoet in Rome…       11 tot en met 16 december
De Friezenkerk nodigt u uit!

Voor meer informatie klik hier .....

      Sacramentsdag - Rome 18 juni
In die tijd zei Jezus tot de menigte der joden:" Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld". Citaat uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6,51-58.

   Brandende braamstruik   Drievuldigheidszondag - Rome 11 juni
Daarom ging hij op de vlucht en hij was in een vreemd land, en daar huwde hij zijn vrouw en hoedde de schapen, hij ging de woestijn in met zijn vee en daar zag hij een brandende braamstruik er was wel vuur, maar het hout verteerde niet. Hij ging er heen en hij hoorde zijn naam zeggen "Mozes, Mozes" en God riep hem voor zijn taak, maar voordat Mozes daarop inging vroeg hij 'wat is uw naam" en God zei: " IK BEN " "Ik ben" is mijn naam,

      Hoogfeest van Pinksteren - Eerste H. Communie Kiara Neven

   Petrus en Paulus  

Hemelvaart van de Heer (Italië) - Rome 28 mei

Geloven in God is niet gemakkelijk. Het Geloof is niet iets wat je maakt,
maar wat je ontvangt. ... Citaat uit de preek van vandaag. ...


  Oikoumene homepage   Hemelvaartsdag (Nederland) - Rome 25 mei

Oecumenische Vesper
in de Friezenkerk
25 mei 2017  19.30 uur

  Tien geboden   6de Zondag van Pasen - Rome 21 mei
 In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: