Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2
WOORD  VAN  DE  WEEK. 
Voor het archief van deze weekteksten in 2019  
klik hier...

Innerlijk leven: hoe kan ik God zoeken?


In mijn vorige Woord schreef ik over heiligen. In hun leven zien we dat God daarin een belangrijke rol speelt. Niet dat hun leven altijd over rozen gaat. Meestal gaan ze een tijd lang door diepe dalen. Dan is het ook voor hen donker. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van hun innerlijk leven. Velen van ons proberen wat niet zo best was in ons leven te verdringen. Daarmee gaan we meer oppervlakkig leven. We zoeken steeds opnieuw afleiding. We komen niet meer bij ons eigen diepste zijn. Stilte trachten we te ontlopen. Juist het naar de diepte gaan van je leven, de stilte zoeken, is het begin van het ontwikkelen van een innerlijk leven. In je diepste zelf kun je de gaven ontwikkelen om met God in gesprek te komen. Niet alleen uitwendig bidden, maar ook inwendig. In stilte met een open hart bij God zijn. Natuurlijk is het geloven in God daar een voorwaarde voor. Hij laat zich niet onmiddellijk kennen. Maar je merkt wel dat het je goed doet om in geloof in stilte bij God te zijn. Je ontwikkelt daardoor je innerlijk leven. Je kunt ook zeggen een dieper leven. Om de weg naar binnen te kunnen gaan is er vaak na een overweldigende kennismaking met de wereld die je tot dan nog niet kende nodig. Men spreekt wel over een bestaanservaring. Je laat je overweldigen door de natuur en plots roep je uit: dat ik dit mag zien, dat ik mag bestaan! Wanneer een mens in geloof in de diepte bij God is blijkt vaak dat een grote schoonmaak nodig is. Wat niet mooi was in je leven, wat niet goed was moet verwijderd worden. Je gaat het jammer vinden dat bepaalde dingen zijn voorgevallen. Je zoekt een uitweg. Dat is ook mogelijk. God wil het kwaad in ons wegpoetsen. Maar eenvoudig is het niet. Sommige mensen moeten door een donkere nacht. Die kan lang duren. Daar zouden we niet bang voor moeten zijn. Je wordt niet boven je krachten beproefd en het niet goede opruimen behoed je voor oppervlakkig leven en geeft je uitzicht op geluk dat blijft. Innerlijk leven is heel rijk. Op menselijk vlak zie je dat bij een moeder die heel het leven van haar kinderen steeds met zich draagt. Hun leven telkens opnieuw in stilte overweegt. Zij is rijk, niet alleen met zichzelf, maar vooral met haar kinderen. Zo kun je gaan leven met God en rijk zijn met de vruchten die daaruit voortkomen. Hiervan getuigen is mijn diepste vreugde en het zijn de vruchten van mijn innerlijk leven. Het innerlijk leven in geloof met God heb je nooit in bezit. Telkens mag je het weer krijgen. Maar eveneens moet je telkens weer het donker van het niet goede in jezelf en in de wereld om je heen verwerken. Heel langzaam groeit in je de geloofszekerheid dat God met je is. Je ‘weet’: Hij laat mij niet alleen. Door het leven heen leer je God kennen.

 Bisschop Antoon Hurkmans 
Rector van de Friezenkerk
  Bergrede   6de Zondag door het jaar - Rome 17 februari

    5de Zondag door het jaar - Rome 10 februari
Toen Hij zijn toespraak had geëindigd zei Hij tot Simon: “Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst.” Simon antwoordde: “Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen; maar op uw woord zal ik de netten uitgooien.” Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren.

  02feb marialichtmis   Op 2 februari, het feest van de Opdracht van de Heer, Maria-Lichtmis, was een groep pelgrims in de Friezenkerk. Zij wilden bij ons dit feest vieren omdat ons altaar daar direct mee verbonden is. Keizerin Helena, bracht dit altaar, in het begin van de vierde eeuw, naar Rome, omdat het de marmeren ‘tafel’ is uit de tempel van Jeruzalem, waarop Maria Jezus heeft gelegd bij de opdracht in de tempel. Maria offerde wat zij van de Vader had ontvangen, zoals wij nu het kruisoffer, wat Jezus ons in de Eucharistie heeft gegeven, offeren aan de Vader.

   Jezus als leeraar   4de Zondag door het jaat - Rome 3 februari
In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken:
“Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan.”
Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich
dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden.  Lucas 4,21-30

  Jezus in de synagoge van Nazareth   3de Zondag door het jaar - Rome 27 januari
Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken,
en aan blinden dat zij zullen zien: om verdrukten te laten gaan in vrijheid,
om een genadejaar af te kondigen van de Heer.”

  oecumenie   Bent u geinteresseerd in de Oecumenische activiteiten
van de Steungroep voor de Oecumene van de Friezenkerk.
klik dan hier ...

       

       

       

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)
favicon