Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2
WOORD  VAN  DE  WEEK.  Voor het archief van deze weekteksten klik hier...

De moderne mens

Ja, wie is eigenlijk de moderne mens? In ieder geval lijkt die niet kerkelijk te zijn. Vaak denkt men te kunnen zien aan de kleding die mensen dragen of zij traditioneel of modern zijn. Toch blijft dat iets wat aan de buitenkant zit. Men kan zich modern of traditioneel voordoen. Misschien bestaat de moderne mens wel niet. Je hebt veel mensen die modern zijn en tegelijk heel traditioneel. Je hebt mensen die vooral niet ouderwets willen zijn, maar wat ze wel zijn weten ze soms zelf niet. Misschien mogen we zeggen dat we in een verwarrende tijd leven. Dat we leven in een tijd van zoeken. Dat past in ieder geval bij de computer. Als we iets niet weten, zoeken we het op. Of dat de mens veel geeft, bevalt te betwijfelen. Weetjes maken een mens nog niet wijs. Men is wellicht ook niet meer op zoek naar wijsheid. Men wil zich niet vastleggen. Men blijft van alles bij elkaar sprokkelen. Naar datgene wat men op dat moment leuk vindt. Men bindt zich niet aan het werk, niet aan de vakbond, niet aan zijn woning, zelfs geeft men de voorkeur aan vrije relaties. Geen eeuwige vriendschappen en zelfs geen huwelijk. Want het leven moet leuk zijn. Men beseft wel dat dit niet vol te houden is. Men moet ergens thuis zijn. Men wil reizen, pelgrimeren, maar weinigen willen zwerver zijn. Dus je moet accepteren dat je een kring van mensen om je heen hebt waar je thuis bij bent. Vaak kiest men voor een club. De tennisclub. De hondenclub. In Brabant, gaan mensen bij het gilde. Natuurlijk is het soort en aantal clubs bijna oneindig. Die clubs nemen de taken van de kerk over. Daar trouwt men. Daar vindt de uitvaart plaats. Daar komt men rond feestdagen samen. De basis is iets doen wat men leuk vindt. Met de mensen die gelijke hobby’s hebben kan men gezellig omgaan. Het gaat niet over heel het leven maar over een deelgebied. Je hoort ergens bij en je blijft vrij, een zoeker, een reiziger, iemand die zich niet vastlegt. Een club kun je opzeggen. In de kerk staat geloof, trouw zijn, liefde, verantwoordelijkheid, zoeken, luisteren naar God centraal. De wereld, het leven, is niet doelloos en niet zinloos. Ieder heeft een opdracht in zijn leven. Alle mensen horen bij elkaar en hebben dus verantwoordelijkheid voor elkaar. In Christus vindt men alle antwoorden. De band met Hem gaat boven alles. Het vraagt veel, maar het geeft veel. Je leven heeft een begin, maar geen einde. We zijn onderweg naar een nieuwe hemel en naar een nieuwe aarde. Hier en daar is die al te zien. Kijk naar paus Franciscus, kijk naar de heilige Franciscus en naar alle heiligen. In hun leven zie je hoe God bezig is een nieuwe aarde en een nieuwe hemel te maken. Misschien is het een idee om een club op te richten van mensen die heiligenlevens bestuderen. Het is een spannend zoeken naar het schoonste leven
 
Bisschop Antoon Hurkmans - Rector van de Friezenkerk
Zie ook de Agenda:
bluebar
KERSTSAMENZANG - zaterdag 15 december 2018 om 16.30 uur   
Voor meer informatie klik   hier ...
bluebar
    31ste Zondag door het jaar - Willibrordzondag - Rome 4 november  img002   30ste Zondag door het jaar - Rome 28 oktober

Toediening van het H. Vormsel aan: Emelie en Frederik Herbots
en Marie-Sophie, Anna-Catharina, Elisabeth-Marie en Louis Meinesz

  Dienaar zijn    29ste Zondag door het jaar - Rome 21 oktober
Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, moet aller slaaf wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.

  TienGeboden   28ste Zondag door het jaar - Rome 14 oktober
Toen Jezus zich weer op weg begaf
kwam er iemand aanlopen
die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg:
“Goede Meester,
wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”
Jezus antwoordde:
“Waarom noemt ge Mij goed?
Niemand is goed dan God alleen.
Ge kent de geboden:

   oecumenie   Bent u geinteresseerd in de Oecumenische activiteiten
van de Steungroep voor de Oecumene van de Friezenkerk. 

   klik dan hier ...