Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2

Welkomwoord Rector Bisschop Antoon Hurkmans. 13-8-2017

Bidden
 
Bidden doen we in een gemeenschap of persoonlijk. Het samen bidden kan heel krachtig zijn. Wanneer men in een gemeenschap het gebed van de Kerk bidt nodigt dat uit tot bidden met aandacht, tot bidden in rust, tot bidden gedragen door de stilte en kun je op momenten van ontroering het gebed door laten gaan door je medebidders. Samen bidden nodigt uit tot bidden met het hart, tot een oprechte instelling. Je wilt de gemeenschap geen schade toebrengen en dus wil je er helemaal in een juiste hoedanigheid staan. Jezus zegt waar er twee in eensgezindheid iets vragen in gebed zullen ze het verkrijgen. Samen bidden maakt sterk. Jezus leert ons ook te bidden met de woorden: 'Onze Vader', 'geef ons ons dagelijks brood', 'vergeef ons onze schulden'. Er moet een evenwicht zijn tussen wat mij aangaat en wat in het belang is van de gemeenschap. Mensen zijn op God en op elkaar betrokken. God heeft ons geschapen naar elkaar toe. Toch is er ook het persoonlijk bidden. Iedere persoon is uniek. Staat in een zekere zin ook alleen. Maar niemand staat los van God, los van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Het persoonlijk gebed doet je meer zijn, zoals God het wil en maakt je tot een broeder of zuster van de gemeenschap. Het persoonlijk bidden, omgeven door het lezen in de Heilige Schrift, het deelnemen aan het sacramenteel leven van de Kerk, door het participeren in het dienstwerk van de armen, door te leven met de heiligen, doet je staan voor God. Biddend ontdek je jouw roeping, komt de wil van God in het vizier, krijg je de hulp om te doen wat God van je wil. Daarbij is het misschien een waardevolle gedachte te weten dat je niet alles van je leven overziet, dat je niet alles begrijpt, dat niet alles bij elkaar te brengen is. We zijn mensen met onze tekorten. Velen hebben een geschiedenis waarin men moeilijk rust vindt. Neem dan je toevlucht tot Maria. Jezus heeft haar ons tot moeder gegeven. Leg in gebed alles in haar handen en vraag haar je te brengen tot het doen van de wil van God. Laat alles los en vertrouw het toe aan Maria. We bidden in gemeenschap, we bidden ook in de gemeenschap van de heiligen.
 
Bisschop Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome
bluebar
Geef ook uw kind op om het Sacrament van het H. Vormsel te ontvangen;  Klik hier ... 
bluebar
   jesus loopt on the water   19de Zondag door het jaar - Rome 13 augustus
De leerlingen zagen Hem, maar herkenden Hem niet, door angst waren ze verblind, ze dachten een spook te zien. Maar het was een Godsverschijning, een Epifanie! De spontane Petrus ging er meteen op af. Hij kon zich niet bedwingen. Hij moest bij zijn meester zijn en vergat óók even dat je niet over het water kunt lopen. Liefde, vertrouwen, kan soms tot onmogelijke dingen brengen, wat we nooit hadden kunnen bedenken!

   gedaanteverandering van de Heer2    18de Zondag door het jaar - Rome 6 augustus
 Gedaanteverandering van de Heer.

 ‘Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht,’
  zo horen we in het evangelie.

   Titus Brandsma   17de Zondag door het jaar - Rome 30 juli

In het evangelie van zojuist gebeurt ook iets onverwacht. Jezus vertelt: “Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat verborgen in een akker”. Onverwacht stoot iemand op iets héél kostbaars. Daarna is er grote vreugde en is zijn leven niet meer hetzelfde.

   Graan   16de Zondag door het jaar - Rome 23 juli
Een boer zaait op zijn veld, het zaad groeit en wordt een blond graanveld. Een vrouw kneedt het brooddeeg. het lijken eenvoudige routines uit het dagelijks leven van toen. eigenlijk zo eenvoudig dat je versteld staat, en in de war wordt gebracht.Wie had gedacht dat het Rijk der Hemelen iets mysterieus zou zijn, wordt hier tot de orde geroepen.

      Verslag bezoek Z.K.H. Willem Alexander en H.K.H. Koningin Maxima aan de Friezenkerk

      Kerstmis tegemoet in Rome…       11 tot en met 16 december
De Friezenkerk nodigt u uit!

Voor meer informatie klik hier .....