Stenenarchief in de hal

Jarenlang verzamelde Loadewyk Damsma stenen van verdwenen middeleeuwse abdijen en kerken in Friesland. Daarmee werd de kloostermoppenmuur in de Geloofskapel bij de Heilige Trap opgemetseld met aan de voorzijde een replica van O.L. Vrouw van Sevenwouden (Bolsward).  Zie aldaar.
Er bleven echter nog vele stenen over. Deze zijn verzameld in een aparte kast (archief) in de hal. Zowel de stenen van de kloostermoppenmuur als die in de archiefkast zijn gecatalogiseerd. Van iedere steen is de herkomst bekend. In verschillende uitgaven over de kerk, die in ’t Winkeltje te krijgen zijn, is de cataloog opgenomen.

Kloostermoppen 4115