Voorhal Friezenkerk voorzien van een glazen pui.

Sinds woensdag 11 juli 2012 is de voorhal van de Friezenkerk voorzien van een glazen pui.
De sluis die gevormd wordt tussen de glazen pui en de hoofddeur van de kerk zal ervoor zorgen, dat in de winter bij het opengaan van de deur niet meteen een hoeveelheid koude binnenkomt. Vele kerken in Rome verhinderen dit laatste door een zwaar tapijt, dat is opgehangen tegen de hoofdingang, meteen na binnenkomen.
Wij hopen dit dus te doen via deze sluis.
Een tweede voordeel is, dat de wind wordt tegengehouden.
Wanneer tijdens de openstelling van de kerk
de H. Trapdeuren open zijn en de hoofddeur,
dan kan er een sterke, soms gure tocht door de kerk trekken en vooral zij die de openstelling verzorgt heeft daar last van.
Dit euvel hopen we opgelost te hebben met deze sluis voor de hoofdingang.
Er wordt over nagedacht om in het glas enkele etsen aan te brengen.
De fotograaf, diaken Kees van Duin, is duidelijk in het spiegelend glas te zien!

 
Glazen pui