Steen uit Brielle voor het stenenarchief

26-8-2012 - Nieuwe steen voor stenenarchief Friezenkerk
bluebar930

Steen Brielle-St Elizabethklooster Rugge

In het stenenarchief van de Friezenkerk is er een heel bijzondere steen bijgekomen. Het gaat om een stuk kloostermop, met andere stenen, die in het museum bewaard worden, gevonden in de bodem rond de bedevaartskerk van Brielle. Bij zijn bezoek op. donderdag 6 juni 2013 aan de bedevaartskerk van Brielle werd deze steen aan de rector voor de Friezenkerk aangeboden. De steen is afkomstig uit het St. Elizabethklooster, dat ooit in het gehucht Rugge heeft gestaan, In de turfschuur van dit klooster werden op 9 juli 1572 de 19 martelaren van Gorkom door de geuzen mishandeld, gemarteld en uiteindelijk opgehangen. De huidige stenen van de geloofsmuur in de H. Trapkapel en van het stenenarchief in de hal van de kerk herinneren aan kloosters, abdijen, kerken en kapellen, die ooit in Friesland of andere gebieden van Nederland en Duitsland gestaan hebben of nog staan. Zij roepen het geloof in herinnering van degenen, die er gewoond hebben of nog wonen, meestal religieuzen. De steen uit Brielle is de eerste steen, die een duidelijke verwijzing heeft naar een groep religieuzen, die omwille van hun geloof het leven heeft gegeven en enkele eeuwen na hun dood Heiligverklaard. Hun geloofsgetuigenis kan ons nu nog inspireren. Hoe de steen in Rome te krijgen moet nog bezien worden, want zomaar even in de koffer meenemen is niet zo simpel!

pater Tiemen Brouwer, rector Friezenkerk