Gedachteniskapel

Gedachteniskapel
Wie de sacristie binnenkomt ziet onmiddellijk rechts een ingang. Deze voert naar een kleine grotachtige ruimte. De ruimte staat aangegeven op de plattegrond van De Rocchi uit 1600 als ‘cantina’. Het was een koele ruimte, waarin de wijn werd bewaard. Lange tijd is het daarna een rommelhok geweest.

Gedachteniskapel 4112
img001
Vertaling van de tekst:

Amelberga Duijf, weduwe van Mario Scarpocchi.

Te midden van broers en zus, die allen in het klooster intraden twee broers werden tevens priester gewijd,
allen wonend en werkzaam in Brabant,was zij de enige die getrouwd is.
In het Jubileumjaar 1950 ontmoette zij haar echtgenoot tijdens een pelgrimstocht naar Rome.
Moeder van Lavinia, Mirjam en Marino, grootmoeder van klein- en achterkleinkinderen.

Nauwelijks was de Friezenkerk in 1989 heropend, of zij bood zich aan als vrijwilligster.
In haar laatste levensjaren aanvaardde zij haar ziekbed met geduld en sereniteit.
Gevoel voor humor behield zij tot haar dood toe, welke zij zag als de overgang naar nieuw leven.

Mamma, je droom van glimlachen, liefkozingen en oude liedjes, bedekt nu heel de hemel.

Je familie.
 
Geb. Tilburg 18 maart 1930     -        Gest. Rome, 5 juli 2016.


Gedachteniskapel Jozef van Ardenne
Gedachteniskapel Jozef van Ardenne.2jpgPater Tiemen Brouwer hangt met de hulp van de kleinkinderen van Ardenne, Lieve, Pelle, Sijmen en Lena, het gedachteniskruisje van Jozef in de Kerk der Friezen

In 2001 werd deze ruimte opgeknapt en op Allerzielen 2002 ingezegend. Sindsdien wordt zij gebruikt om er de kruisjes te plaatsen ter gedachtenis aan gestorven bezoekers en vrienden van de kerk van de Friezen, waarbij we het woord van Christus in herinnering houden: ‘Niets van wat de Vader Mij gegeven heeft laat ik verloren gaan, maar doe het opstaan op de laatste dag.’ (Joh. 6,39). Een twintigtal kruisjes zijn er inmiddels geplaatst. In dezelfde tijd kwamen er enkele lichtbakken met foto’s. Beeldend kunstenaar Krien Clevis bracht ze aan ter herinnering aan haar gestorven vader.       

Gedachteniskapel nieuw

Op een standaard ligt een boek opengeslagen.

09gedachteniskapel copia

Het heet: Getuigen voor Christus, “Rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de 20ste eeuw” (2008). In dit boek staan levens opgetekend van talloze Nederlanders die in de 20ste eeuw door geweld om het leven zijn gekomen vanwege hun geloof: martelaren uit de concentratiekampen, martelaren in China tijdens de Bokseropstand, missionarissen, die om hun geloof zijn omgebracht……  Hoe zouden we hen op deze gedachtenisplek niet in herinnering houden! Het boek werd overhandigd door een goede gever aan Mgr. Anton Hurkmans om het tijdens de Bossche bedevaart in oktober 2009 aan de Friezenkerk te overhandigen.

Tijdens de restauratie van 2008-2011 werd een spicatum vloer ontdekt uit de laat antieke tijd, circa 4de eeuw na Chr.  Dit type vloer bestaat uit mini- bakstenen, die visgraatsgewijs tegen elkaar zijn gelegd. Wie goed toekijkt, ziet hoe een deel van deze vloer ooit opengebroken is geweest. Onderzoek heeft uitgewezen, dat het hier om een haastig gevormd verzamelgraf gaat van vijf à zes personen.

Tussen de beenderen en het opvulmateriaal,  waaronder scherven en enkele stukjes gekleurd marmer, werd een verrassende vondst gedaan.


Een gave Jacobsschelp kwam te voorschijn, voorzien van twee gaatjes. 22 .jacobsschelp
23 .jacobsschelp
Een pelgrim heeft deze schelp, met een touwtje bevestigd op mantel, hoed of pelgrimstas, met zich meegedragen. Misschien Friese pelgrims, die de bedevaart naar Rome hadden ondernomen, maar in de Heilige stad zijn gestorven?
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)
favicon