Steun de kerk

Steun de kerk

In de afgelopen jaren hebben talloze Nederlandse pelgrims en toeristen met voldoening de Kerk van de Friezen bezocht. Allen hebben kunnen constateren, dat de kerk een hoge ouderdom heeft. En een oud gebouw heeft behoefte aan voortdurende aandacht. Vanaf het begin dat de kerk weer beschikbaar is voor de Nederlanders – de eerste viering in onze taal vond plaats op 4 november 1989, - werd dit ingezien. Zorg voor het oude gebouw gaat de draagkracht van de Nederlandse geloofsgemeenschap in Rome te boven. Daarom werd in Nederland een comité, met de naam "Vrienden van de Kerk van de Friezen". Meer informatie over de ‘Vrienden’ lees verder...

Dit comité is zeer actief in het inzamelen van giften. Deze giften hebben de eerste en de tweede restauratieperiode van de kerk mogelijk gemaakt. De eerste fase bestond onder andere uit de restauratie van de Romaanse klokkentoren (1993),de Titus Brandsmazaal (1998), de Heilige Trap (2000) en Memorie-kapel (2000). De tweede restauratieperiode liep van 2008 tot 2011 en omvatte het hele interieur van de kerk en alle bijruimten. Voor informatie over de restauratieperiode.
klik hier.

De grote restauraties zijn nu achter de rug. Toch blijft sponsoring via de Vrienden nodig voor de instandhouding van de kerk op langere termijn. Maar dat niet alleen. Ook voor de goede voortgang van het liturgisch gebeuren, pastorale initiatieven, de ondersteuning van de vrijwilligers, nieuwe initiatieven, blijft financiële ondersteuning naast de opbrengst van de ‘s zondagse collecte nodig.
Ook al omdat Actie Kerkbalans in Rome niet bekend is.

U kunt een bijdrage leveren door een bedrag over te maken in Nederland of Italië.

In Nederland:
Financiële bereikbaarheid van de ‘Vrienden’
IBAN NL02INGB0000004640, t.n.v. Stichting ‘Vrienden van de Friezenkerk’
Postbus 645 – 1200 AP Hilversum

In Italië:
IBAN IT37G0521603225000000000993      (9 nullen achter elkaar!)
BIC-code is: BPCVIT2S        t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)

Wilt u meer informatie over hoe u de Friezenkerk kunt steunen?
Neem dan contact op: Contactformulier

Per post:
t.n.v.: Mgr. Antoon Hurkmans
c/o Chiesa S.S. Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma RM

Per email:    ahurkmans@bisdomdenbosch.nl

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)
favicon