Willibrordcentrum

Bijgewerkt 26 oktober 2016

De Friezenkerk kent een rector.
Emeritus bisschop Hurkmans  zal de vijfde zijn.
 
Dit zijn de rectoren in volgorde:

martinus muskens pasfoto Mgr. Rud Smit pasfoto Mgr. Don Jan Heeffer tiemen resize Mgr. Antoon Hurkmans pasfoto2
Mgr. Martinus Muskens:
1989 - 1995
Mgr. Rud Smit:
1995-2003
Mgr. Jan Heeffer:
2003-2007
P. Tiemen Brouwer o.p.:
2007-2016
Emeritus-bisschop
Mgr. Antoon Hurkmans
6 november 2016 e.v.

Het rectoraat van de eerste drie rectoren was verbonden aan het rectoraat van het Pauselijk Nederlands College.
Op 1 september 2004 werd echter de ‘Missione con cura d’ anime per gli immigranti Olandesi residenti nella Diocesi di Roma’
(De missie met zielzorg onder de Nederlandse immigranten, woonachtig in het bisdom Rome) opgericht. Don Jan Heeffer
was vanaf die datum de eerste ‘Cappellanus degli immigranti’.
De vierde rector, pater Tiemen Brouwer o.p., was geen rector meer van het Nederlands College, dat inmiddels had opgehouden
te bestaan, maar kreeg rechtstreeks de benoeming tot rector van de Friezenkerk met ‘de zielzorg onder de Nederlandse immigranten’.
Hij vervulde deze taak naast zijn taak als biechtvader in de Santa Maria Maggiore.
De rector van de Friezenkerk is automatisch voorzitter van het Bestuur van het Willibrordcentrum.

1. Geen gewone parochie, maar pelgrimskerk


De Friezenkerk is geen gewone parochie.
Alles wat zich in en rond de kerk afspeelt omvat veel meer dan het strikte parochiewerk.
Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat de Kerk van de Friezen eerder een pelgrimskerk is dan een parochiekerk.
Het aantal kerkgangers afkomstig uit Rome is betrekkelijk gering in aantal.
De grote meerderheid komt als toerist of pelgrim uit Nederland of van elders om de Kerk van de Friezen, genoemd naar de H.H. Michaël en Magnus, te bezoeken.
De Romeinse kerkgangers vinden in de kerk voor zichzelf een geestelijk thuis, maar daarnaast zien zij het als hun taak om de gasten en pelgrims van verre welkom te heten op deze unieke Nederlandse plek in het hartje van Rome, vlak bij de St. Pieter en hen wegwijs te maken.

Deze bijzondere vorm van kerk-zijn vraagt om aangepaste activiteiten. Vanwege de aparte structuur spreken we, naast de naam Friezenkerk, over ‘het Willibrordcentrum’ als entiteit die de verschillende activiteiten omvat.

Dienstverlening aan de bezoekers / pelgrims.

- Rector en diaken zijn altijd bereid voor groepen in de kerk een Eucharistie en/of een andersoortige dienst te verzorgen.

- Op zondag wordt om 10 uur vóór de Eucharistieviering een historische inleiding over de kerk verzorgd.

- Op woensdagmorgen (tussen 10 en 13 uur) verzorgen de gastdames en gastheren rondleidingen en ontvangen de bezoekers in de Titus Brandsmazaal voor ontmoeting met koffie of thee.

- Op dinsdag- en vrijdagmiddag het hele jaar (Met uitzondering vanaf 1 januari tot Aswoensdag)
(tussen 15-18 uur) en zaterdagmorgen het hele jaar (tussen 10-13 uur) verzorgt een gastdame of gastheer de openstelling van de kerk, waarbij de openstelling van de H.Trap is inbegrepen.

- Wandelaars en fietsers naar Rome ontvangen een oorkonde en/of pelgrimszegen

- Er is een winkeltje met ansichten, informatiemateriaal, boeken over de kerk, brochures over de Zalige Titus Brandsma, etc.

- Via diaken Kees van Duin is er informatie te krijgen over het verkrijgen van toegangskaarten voor de audiënties en bijzondere vieringen in de St. Pieter, enz.  

2. Het kerkgebouw

De Friezenkerk is eigendom van het Kapittel van de St. Pieter.
Het gebouw ligt op extra territoriaal gebied van de Vaticaanse Staat.
Het beheer van de kerk komt toe aan de Aartsbroederschap van het H.H. Sacrament.
Deze Broederschap werd opgericht in 1540, maar pas in het jaar 1658 werd de kerk van de H.H. Michaël en Magnus door de Broederschap in gebruik genomen als plek voor de liturgische en andersoortige samenkomsten.
Als zij in functie zijn dragen de broeders rode togen en een witte bef.
De meeste broeders zijn (of waren, indien zij gepensioneerd zijn) werknemer in het Vaticaan.
Bij een aantal plechtigheden in de St. Pieter zijn zij aanwezig ter opluistering.
Dit is vanaf het begin de doelstelling van de Broederschap:
Luister bijzetten aan de liturgie en eer brengen aan het H. Sacrament.

Op 14 november 2009 werd een nieuw contract gesloten, waarin de voorwaarden staan geformuleerd waaronder de Nederlandse gemeenschap gebruik kan maken van de Friezenkerk.

De contractanten waren:
- de Aartsbroederschap in de persoon van Zijne Eminentie Kardinaal Comastri, aartspriester van de St. Pieter en ’patroon’ van de Broederschap

- De Nederlandse Bisschoppenconferentie in de persoon van haar toenmalige Voorzitter Mgr. Adrianus Van Luyn ten behoeve van ’de Nederlandse Missie in Rome’

Het contract geldt voor 15 jaar tot 31 december 2024.

Adres van kerk en Willibrordcentrum:
Borgo Santo Spirito, 21/41
00193 Rome

e-mailadres rector Friezenkerk:  ahurkmans@bisdomdenbosch.nl


Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN   IT37G0521603225000000000993     
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v.   Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito  Valtellinese  (Artigiano)
favicon